ពុម្ពអក្សរខ្មែរសាវុទ្ធ(Khmer Unicode)

ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចូលឆ្នាំរបស់ជនជាតិចិន ជាថ្ងៃដែលគេជួបជុំបងប្អូន ចុះខ្ញុំវិញ គឺជាថ្ងៃសំរេចនូវពុម្ពអក្សរខ្មែរសាវុទ្ធដែលជា ពុម្ពអក្សរ យូនីកូដ ខ្មែរដែលដែលមានពីរភាសារខ្ញុំបានចែករំលែកជាលើកទី ៧ ពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្ត ខ្ញុំមិនដឹងទេ តែមាននារីម្នាក់​បានសុំពុម្ពអក្សរ​នេះ ដូចនេះហើយ បានជា ខ្ញុំ ខំធ្វើវា នឹងចែកគ្នាប្រើទៅ  ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលកញ្ញា Sasa RosaMoon  បានលើកទឹកចិត្តខ្ញុំក្នុងការបន្ត ធ្វើពុម្ពអក្សរដែលចែក រំលែក គ្រប់ពេល ។

ចាំតាំងពីខ្ញុំធ្វើពុម្ពអក្សរមក ខ្ញុំឃើញថាភាគតិចណាស់ដែលគេគាំទ្រ តែទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំនូវតែខំធ្វើ ព្រោះខ្ញុំ ជាខ្មែរម្នាក់ ដែលចង់ធ្វើ វាដើម្បីខ្មែរទោះបីជារវល់យ៉ាងណា ដឹងទេថា សូម្បីតែកិច្ចសាលាក៏ខ្ញុំភ្លេចធ្វើអស់ហើយដែរ ។ តែអ្នកប្រើវិញគិតតែពីប្រើ ក៏មិនដែល អរគុណ  ដល់អ្នកធ្វើដែរសុំទោលផងដែលនិយាយដូចនេះ ។

ជូនពរសំណាងល្អ ពីខ្ញុំ យឺន សាវុទ្ធ បើជួបខ្ញុំនិយាយរកខ្ញុំផងដឹងទេថា ខ្ញុំឯកាណាស់

ចុចលើរូបដើម្បីទាញយក 

khmer savuth